Home

ImpulsPoints

Log in om te zien hoeveel punten u heeft en om hiervoor leuke cadeaus of handige marketing items te bestellen!

ImpulsPoints zijn spaarpunten die u ontvangt bij heel veel producten. Met uw ImpulsPoints spaart u voor GRATIS items zoals: waardecheques, cadeau’s of marketing activiteiten.

Algemene voorwaarden van het Impulspoints spaarsysteem

Artikel 1. Impulspoints spaarsysteem
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Foodimpuls verleent aan haar spaarders die gebruik maken van het  Impulspoints spaarsysteem.
Bij aankoop van producten of diensten bij een Foodimpuls groothandel kan de afnemer Impulspoints sparen. Deze punten worden beheerd door de betreffende Foodimpuls groothandel.

Artikel 2. Deelname
Elke detaillist met een inschrijving in de kamer van koophandel in een land behorende tot de Europese Unie kan meedoen aan het Impulspoints spaarsysteem.

Artikel 3. Uitgifte Impulspoints
Bij aankoop van producten of diensten, aangeboden door een Foodimpuls groothandel, waarbij Impulspoints worden aangeboden, verkrijgt de afnemer het recht op de aangeboden Impulspoints. Dit recht is uitsluitend van toepassing indien voldaan wordt aan de overeengekomen betalingstermijn en acceptatie van de geleverde producten en/of diensten.

Impulspoints welke zijn ontvangen op goederen welke worden geretourneerd aan de Foodimpuls groothandel worden in mindering gebracht op het saldo.

De Foodimpuls groothandel publiceert, periodiek, het Impulspoints-saldo per afnemer op de website mijn.foodimpuls.nl, welke toegankelijk is voor de afnemer middels een persoonlijke login en password.

Artikel 4. Verzilvering Impulspoins spaarpunten.
Verzilvering van Impulspoints spaarpunten kan uitsluitend plaatsvinden in de webshop van mijnfoodimpuls.nl.
Bij verzilvering van Impulspoints dient het benodigde aantal impulspoints reeds als saldo aanwezig te zijn. De Foodimpuls groothandel heeft het recht, het aanwezige saldo Impulspoints te blokkeren ter verzilvering, indien een afnemer niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet.

Het complete aanbod van geschenken kunt u vinden op mijn.foodimpuls.nl.

Tussentijdse wijziging in assortiment evenals het benodigde aantal punten kan door Foodimpuls worden gewijzigd. Tevens dient u rekening te houden met minimaal 3 weken levertijd van de geschenken.

Artikel 5. Beëindiging
U kunt stoppen met het sparen van Impulspoints wanneer u wilt. De Impulspoints die op dat moment als saldo aanwezig zijn kunt u verzilveren op de in art. 4 genoemde manier.

Artikel 6. Wijzigingen Impulspoints
Impulspoints is gerechtigd het spaarsysteem te wijzigen of te beëindigen. Bij wijzigingen of beëindiging van het spaarsysteem zal dit 3 maanden van te voren bekend worden gemaakt door de Foodimpuls groothandel. Gespaarde Impulspoints kunnen na de aangekondigde beëindiging gedurende 3 maanden verzilverd worden.

Artikel 7. Persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie die wordt gehouden door de Foodimpuls groothandel. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de verplichtingen jegens u na te komen, voor het opsporen en voorkomen van fraude, het doen van marktonderzoek en om u te kunnen informeren over producten en diensten en het doen van aanbiedingen.

Artikel 8. Toepasselijk recht
Foodimpuls mag deze algemene consumenten voorwaarden wijzigen. Zij zal u hierover vroegtijdig informeren middels de Foodimpuls groothandel en op de website. Op het Impulspoints spaarsysteem en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.